Glam Rock Cafe

Asia Calendar Girl Series 2001


SHANGHAI
January
"Haiying"

SINGAPORE
February
"LEE CHIN"

HONG KONG
March
"Chun Yue"

GUANGZHOU
April
"DONG MEI"


KUALA LUMPUR
May
"Mei Ling"

JAKARTA
June
"Lanna"

TAIPEI
July
"Hui Yan"

BEIJING
August
"Qianer"


BANGKOK
September
"Dong Ping"

KOWLOON
October
"Jia Hong"

MAKATI / PHILLIPPINES
November
"Hui Hua"

BALI
December
"Nan Ling"

TOP